Blahopřání k svatbě

 

Je pátek - první podzimní,                         

stromy si svlékaj' šat

a listím zdobí pro ty cestu,

kdož budou se dnes brát.

 

A v každém lístku barevném

je skryto blahopřání,

k tomu, že Olča stává se,

dnes Alešovou paní.

 

A bijou zvony svatební

a celý vesmír jásá,

neboť když dva se milují,

je život samá krása.

 

Je krásný mráček na nebi,

i kvítko u cesty,

když ženich říká svoje ANO

a hledí v oči nevěsty.

 

Když ona ANO vysloví

a dá mu políbení,

snad samo nebe žehná jim

a skloní se níž k zemi.

 

Tak stůjte navždy při sobě

a mějte v srdcích klid

a dokažte všem okolo,

že dá se šťastně žít.

 

Že s láskou člověk objeví

i v prostých věcech poklady

a užívat si může světa,

přímo jak rajské zahrady.

 

Tak do té země zaslíbené

přiveďte svoje miminko,

ať slzy štěstí v očích máte,

když řekne táto, maminko!